Touratech World | Webshop

01-400-0181-0

Motorex Racing Fork Oil - 2,5W

- Voorkomt "stick-slip"
- De vork reageert snel
- Additieven ter bescherming van de afdichtingen
- Optimale bescherming over het gehele temperatuurbereik
- Minimale schuimvorming
- Beschermt tegen corrosie en condensatie
- Getest onder de zwaarste raceomstandigheden

1 literH304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
P331 - GEEN braken opwekken .
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar