Touratech World | Webshop

01-400-0211-0

Motorex Joker 440 universeel smeermiddel 500 ml

Onmisbaar voor industrie, handel, huishouden en vrijetijdsbesteding.

Smeert alle bewegende delen

- Maakt een einde aan piepen
- Dringt onder water
- Beschermt tegen corrosie
- Is diëlektrisch
- Reinigt en onderhoudt metalen en plastic.H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
P101 - Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is.
P102 - Buiten bereik van kinderen.
P103 - Lees het etiket voor gebruik.
P210 - Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211 - Niet in open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten.
P410 + P403 - Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.