Touratech World | Webshop

01-070-0664-0

Gaspatroon MSR IsoPro 230 g

Ventielpatroon met standaard internationale schroefdraad. Gevuld met een hoogwaardige butaan / propaan mix zodat je hem zelfs bij lage temperaturen kunt gebruiken.

Gewicht: 374 g
Capaciteit: 230 g
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
P410 + P403 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.